Lovecká hudba je mostem pro přátelství

Je úžasné, že stačí otevřít notový zápis a najednou všichni „mluví“ stejnou řečí. A pokud jsou naladěni na stejnou notu, dokáže řeč hudby promlouvat i k posluchačům. Hudba má kouzelnou moc vytvářet přátelství a spojovat národy napříč hranicemi. To je hlavní poselství Mistrovství Evropy mysliveckých trubač. Nejde o urputný zápas, kdo se stane mistrem Evropy, jde především o prožití krásného setkání s loveckou hudbou v podání souborů z různých evropských států. Vytvoření srdečného prostoru pro spolupráci a inspiraci a tím také udržení svébytných evropských mysliveckých tradic s respektem k jejich rozmanitosti.

Vznik myšlenky na užší spolupráci trubačů v Evropě

V roce 1990 se v Mariánských Lázních konala mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů. Soutěže se tehdy se svým souborem zúčastnil velikán evropské lovecké hudby pan Reinhold Stief z Německa, jenž později pozval organizátory soutěže Petra Šeplavého a Petra Vacka na významnou akci, při níž obdržel kulturní cenu Německého mysliveckého svazu za svoji celoživotní činnost, kterou věnoval myslivosti a lovecké hudbě. Při této příležitosti také poprvé společně hovořili o širší spolupráci trubačů na evropské úrovni.

Bohužel vážná nemoc Reinholda Stiefa ukončila rozvíjející se přátelství a spolupráci. Na rozloučenou poslal přátelům do Čech dopis, ke kterému přiložil baterku s přáním, aby nám její paprsek ukazoval správný směr při spolupráci a šíření lovecké hudby.

Čas ubíhal, ale myšlenka na společnou evropskou spolupráci nezapadla. Další historické setkání trubačů se uskutečnilo 11. ledna 2008 v Třeboni, na jihu Čech. Na pracovní seminář pozval český Klub mysliveckých trubačů zástupce klubů z Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Cílem setkání bylo zahájit užší spolupráci mezi jednotlivými trubačskými organizacemi, výměnu informací a přiblížení trubačských tradic v Evropě.

Počátkem srpna 2011 se v Chlumu u Třeboně v rámci tradičního letního kurzu trubačů opět sešli zástupci spřátelených klubů ze Slovenska, Polska, Rakouska a České republiky, aby projednali koordinaci významných akcí, spolupráci a především evropskou soutěž. Vzhledem k odlišnostem v pořádání, hodnocení a organizace soutěží v jednotlivých zemích bylo dohodnuto, že pravidla pro Mistrovství Evropy budou vytvořena zcela nová a jednoduchá, tak aby nebránila účasti kteréhokoliv státu. V tomto duchu byl přípravou pověřen Klub trubačů ČMMJ a především Petr Vacek, který je uznávaným odborníkem v oblasti lovecké hudby.

Po intenzivní debatě a jednáních za přítomnosti LJV Durynska a Saska, dospěly přípravy k sepsání Deklarace, která byla dne 7. 12. 2014 podepsána u příležitosti mezinárodního koncertu v pražském Rudolfinu zástupci trubačů z Německa, Polska, Slovenska a České republiky za přítomnosti pozorovatelů z Rakouska (Dolní Rakousy a Horní Rakousy).

Po 25 letech příprav se ve dnech 30. září až 1. října 2016 uskutečnilo v Mariánských Lázních historicky první mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, symbolicky právě v místě první myšlenky evropské spolupráce trubačů. Již nyní se těšíme na další setkání evropských mysliveckých trubačů.

V Praze roztály ledy

Počátek prosince 2014 nám připomněl, že nastala zima tím nejméně šťastným způsobem. Téměř celé území sevřel ledový příkrov a namrzající déšť způsobil nemalé potíže v dopravě na železnici i silnicích. Na mnoha místech došlo k výpadku elektrického proudu a opět se ukázalo, jak jsme proti rozmarům přírody slabí, navzdory nejmodernější technice. Když už projela nějaká tramvaj, tak to byl muzejní exponát a na železnici zachraňovaly situaci dieselové lokomotivy. Mnoho cestujících se nedostalo do cíle své cesty a běžný život byl ochromen.

Tato situace nastala tři dny před příjezdem zahraničních souborů, které měly vystupovat ve Dvořákově síni pražského Rudolfina na tradičním koncertě České myslivecké Vánoce. Obdobnou klimatickou situací bylo postiženo také Rakousko, Německo, Slovensko i Polsko, tedy destinace, odkud k nám zahraniční trubači mířili. Organizátory koncertu, zvláště při poslechu meteorologických prognóz, děsila představa, že roční náročná příprava se všemi soubory a trubači vyjde vniveč a že trubači i posluchači z celé ČR i zahraničí uvíznou někde na cestě. V takových chvílích vám nezbyde nic jiného, než svěřit běh událostí do rukou osudu a věřit, že k vám bude milosrdný.

Předpověď špatného počasí se naštěstí nevyplnila. V pátek dorazili trubači ze Slovenska a Německa a v Praze je vítalo prodírající se sluníčko a mírné oteplení. V sobotu pak na místo srazu přijely ostatní soubory a proběhla první generální zkouška v Letech nedaleko hradu Karlštejn.

V neděli 7. prosince 2014 ráno v 7.30 hodin vyjela kolona směr Rudolfinum. Silnice byly průjezdné a Praha liduprázdná a tak jsme před půl devátou všichni na místě činu. Poslední zkouška začíná v 9 hodin. Všichni sedí na svých místech a „projíždí“ se celý program, doprovodné slovo a ladí se zvuk.               

V 10.30 se otevírají dveře sálu a během půl hodiny je sál i s balkóny naplněn k prasknutí. Úderem jedenácté zazní první tóny a posluchači jsou vtaženi do víru lovecké hudby pěti států. Lesní rohy střídají borlice, fujaru střídají alpské rohy, Empora zpívá a tleská rytmy a vše s mladickou vlídností uvádí Matěj Vacek. Když se pak sálem rozezní Largo z Novosvětské od Antonína Dvořáka v podání Loveckého tria Praha a tympánů, ukápne nejedna slza otrlého příslušníka Hubertova cechu. Při koledách bez ohledu na národnost zpívají nejen všichni trubači na pódiu, ale připojuje se také publikum a všichni promlouvají stejnou řečí, která nepotřebuje tlumočníka – řečí hudby. Reakce publika i zaslané e-maily nás utvrzují, že koncert České myslivecké vánoce skutečně otevřel srdce nejen posluchačů, ale také účinkujících a že se nám myšlenku koncertu – Hudba, klíč k přátelství podařilo beze zbytku naplnit.

Podpis deklarace

Po koncertě, který navodil správnou atmosféru, přivítal místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel zástupce zahraničních trubačů i mysliveckých svazů ve sloupovém sále Rudolfina. Ti se sešli, aby předsedové trubačů podepsali společné prohlášení o pořádání Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů. Pod deklaraci připojili podpis předseda KT ČMMJ Radek Šroler, předseda KT SR Edmund Hatiar, předseda durynských trubačů Thomas Franke a za Polsko Maciej Strawa. Podpisu dokumentu byli přítomni předsedové mysliveckých svazů z Durynska a Saska a zástupci myslivců a trubačů Polska, Slovenska, Dolního a Horního Rakouska. Z významných hostů připojili své podpisy jako svědci této, pro trubače významné události, náměstek ministra kultury Mgr. Miroslav Rovenský, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství Ing. Martin Žižka, Ph.D., předseda osvetovej komisie SPZ Róbert Komjáti-Nagy, předseda durynského mysliveckého spolku Steffen Liebig, předseda saského mysliveckého spolku Dr. Gert Dittrich a místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel. Za rakouské trubače svůj podpis připojili Rudolf Jandrasits a Rudolf Kern. Tímto dokumentem byla završena první etapa spolupráce s evropskými státy. Myšlenka vznikla před více jak 20-ti lety a samotné projednávání pak trvalo dalších 6 let. I tady nakonec roztály ledy a evropští trubači nastoupili cestu k užší spolupráci a jednotné evropské soutěži. Na cestě nás čeká jistě ještě mnoho těžkých úkolů, ale kde je vůle, tam se dílo musí podařit. A evropští trubači svoji vůli spolupracovat deklarovali tím nejlepším možným způsobem. Společným koncertem v mimořádných prostorách a podpisem deklarace.

1. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, Mariánské Lázně 2016

Mariánské Lázně 1991

Třeboň 2008

Chlum u Třeboně 2011

Praha 2014